Dialogue, Children's Culture, Equity and Antiracism
Ad Astra's work is made possible by
Tre Smeder, Svenska Kulturfonden, Helsingfors stad, Kultur-och undervisningsministeriet, Utbildningsstyrelsen, Brita Maria Renlundsstiftelse, Justitieministeriet, Esbo Stad, Svenska folkskolans vänner, Regionförvalntingsverket, Aktiastiftelsen i Vanda, Pro juventute nostra, Otto A Malm, Aktiastiftelsen i Esbo&Grankulla, Gesellius, Thurings stiftelse, Konstsamfundet, Lisi Wahl, Stiftelsen 7 mars
© 2022 Ad Astra rf. i Helsingfors. All rights reserved.