Dialog, Barnkultur och Jämlikhet

Ad Astra tackar
Tre Smeder, Svenska Kulturfonden, Helsingfors stad, Kultur-och undervisningsministeriet, Utbildningsstyrelsen, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Justitieministeriet, Esbo Stad, Svenska folkskolans vänner, Regionförvalntingsverket, Aktiastiftelsen i Vanda, Stiftelsen Pro Juventute Nostra, Otto A Malms donationsfond, Aktiastiftelsen i Esbo&Grankulla, Gesellius, Thurings stiftelse, Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse, Stiftelsen 7 mars
© 2022 Ad Astra rf. i Helsingfors. All rights reserved.