VÅRT ARBETE
Ad Astra har mer än 10 års erfarenhet av dialog och interkulturellt/religiöst arbete
och inkluderande kulturarv för barn i skolor, förskolor och daghem.
Vi publicerar också digitalt och tryckt material för att stödja familjer, pedagoger och institutioner. Ad Astra arbete möjliggörs tack vare bidrag från privata stiftelser och understöd från staten och kommuner.


Konst och kultur för barn
.

Mitt språk
Ljud, ord och berättelser på föräldrarnas språk är viktiga för alla barn. Därför introducerar vi ett nytt pilotprojekt som erbjuder barn i åldrarna 5-10 år berättelser med musik på deras eget språk. Vi börjar med arabiska och fortsätter med ryska och andra språk. Vår berättare och musiker kommer till ditt bibliotek, din skola eller din trädgård!


Verkstäder i antirasism för föreningar
I våra verkstäder för föreningar introducerar vi deltagarna till likabehandling och antirasism och hjälper dem att identifiera rasistiska strukturer både individuellt och institutionellt. Målet är att ge deltagarna verktyg att börja implementera antirasistiska praktiker i sitt arbete.

Verkstäderna genomförs under tre interaktiva tillfällen på 2,5h. Utbildningen är uppbyggd med en kombination av storytelling och akademisk forskning (Critical Race Theory (CRT)) för att belysa verkliga erfarenheter.

Workshop 1: Introduktion till anti/rasism
Målet är att deltagarna ska förstå ras och rasismens historia och kunna identifiera hur rasism kan uttryckas i olika sammanhang.

Workshop 2: Vithet och finskhet
Målet är att deltagarna ska förstå begreppet vithet och hur det är kopplat till normer och makt. Deltagarna ska också öva sig i att identifiera sin egen vithet.

Workshop 3: Antirasistiska strategier
Målet är att deltagarna ska reflektera över aktiva antirasistiska strategier inomsina föreningar utifrån vad de har lärt sig under de tidigare workshoparna.

Verkstäder för utbildningsinstanser
Verkstäder för utbildningsinstanser

Introduktionsverkstad i normkritik
Denna en timme långa verkstad är utformad för högstadieelver. Verkstaden hjälper eleverna att identifiera normer i klassrummet genom interaktiva övningar och exempel. Målet är att deltagarna både ska förstå sin egen position och hur den påverkas av omgivande normer.

Verkstadsutbildningen för universitet och högskolor
Denna utbildning i tre delar syftar till att introducera deltagarna till jämlikhet och antirasism genom att ge dem verktyg för att identifiera rasistiska strukturer både individuellt och institutionellt. Målet är att deltagarna ska kunna använda dessa verktyg för att inkludera antirasistiska metoder i sitt arbete på campus.

Vi använder storytelling och Critical Race Theory (CRT) som verktyg för att belysa och reflektera över verkliga erfarenheter av rasism på universitetet. Alla berättelser som används i verkstäderna är baserade på verkliga händelser från olika universitet och utbildningsinstitutioner i Finland. Utbildningen har utvecklats i samarbete med doktor Aminkeng Alemanji Atabong.

Verkstäderna genomförs under tre interaktiva tillfällen á 2,5h:
Workshop 1: Introduktion till antirasism
Central terminologi och en kort historik om rasism vid universitetet

Workshop 2: Vithet och finländskhet
Central terminologi och vithet och normer vid universitetet

Workshop 3: Antirasistiska strategier
Antirasistiska metoder och lösningar vid universitetetStudiecirkel för unga mellan 15-30
Ett par gånger om året ordnar vi studiecirklar om dialog, antirasism och jämlikhet för intresserade ungdomar. Materialet för studiecirkeln väljs enligt aktuella teman och debatter i samhället, till exempel nyhetsartiklar och forskningsartiklar/texter inom området CRT (Critical Race Theory). Under sessionerna ingår interaktiva diskussioner och övningar samt gästföreläsningar.
Jämlikhet och antirasism
Ad Astra arbetar kontinuerligt och proaktivt med jämlikhet och antirasism både internt och externt.
Att utmana strukturell rasism inom organisationer och institutioner är en process som vi anser kräver konkreta verktyg,
metoder och medvetenhet utöver proaktiv policyförändring.
Material
Här under hittar du publicerat material från Ad Astra rf.
Steg mot antirasism
DIGITAL HANDBOK 2022
Den här digitala handboken om rasism och antirasism är skapad av ett team ungdomar och studenter från organisationerna Ad Astra rf. och One Step Ahead ry (OSA). Handboken är avsedd för alla inom universitetsvärlden som är intresserade av eller behöver lära sig mer om dessa viktiga ämnen.
Dialogue, Not Hate – Best practices for Citizen Dialogue
E-Bok 2022
Tolv europeiska organisationer, Ad Astra, Coexister, Connecting Actions, Faiths in Tunes, Fryshuset, G3i, GIP78, JUMA, Muslim Jewish Conference, Sharing Perspectives Foundation, The Upper Room och United Religions Initiatives, har bidragit till den här boken för att dela med sig av några av sina koncept, verktyg och projekt om medborgardialog, interkulturell dialog, interreligiös dialog och dialog mellan olika religioner.

Ladda ner boken för att ta reda på mer om olika tillvägagångssätt.Våra metoder
Vi ordnar verkstäder, storytellingevenemang, fester, utbildningar och utställningar samt producerar
digitala sagor och publikationer.
Konst
Vi arbetar med berättelser, sagor, musik, drama, dans och bildkonst. Vår uppfattning är att konst och kultur kan få människor att mötas, dela och lära sig. Vi vill erbjuda barn och ungdomar en chans att utforska konst och kultur och ta del av kulturarv av olika slag.
Dialog
Dialog är ett av våra kärnvärden och vårt sätt att kommunicera. Dialog är ett område där det behövs expertis, och vi är kontinuerligt i kontakt med våra samarbetspartners vid Europeiska institutet för dialog för att utvecklas och lära oss mer.
Utbildning
Utbildning är en central del av vår organisation, både när det gäller att utbilda oss själva och andra. I våra verkstäder använder vi verktyg som storytelling med stöd av teoretiska koncept och akademisk forskning. Genom utbildning främjar vi antirasism, jämlikhet och dialog.