Ad Astra för ukrainare
Ad Astra organiserar flera olika sorters aktiviteter för att stöda flyktingar från Ukraina i huvudstadsregionen.
"Ukrainska söndagar" - fira ukrainsk kultur, "Hey-Hey" - internationellt nätverk för ukrainska barnkulturarbetare, "Konstkurs för ungdomar" - rita och skapa för kreativa ungdomar, konstverkstäder, konserter, uppvisningar och sommarläger för barn, foodsharing samt Ad Astras digisagor.
Aktiviteter och nätverk
Läs om våra evenemang och hitta nya aktiviteter för dig och din familj!
Konstkurs för ukrainska ungdomar
Gruppen träffas en gång i veckan runt om i Helsingfors för att skapa, inspirera och lära sig om konstmetoder och teori. Kursen är gratis och leds av konstnären Kateryna Harahulia. Vi välkomnar alla ukrainska ungdomar och andra ungdomar i åldern 13-19.
Ukrainska söndagar
Vi ägnar en söndag i månaden åt att fira ukrainsk kultur. Evenemangen är öppna för alla åldrar och ordnas på Luckan i Helsingfors på ukrainska.
Hösten 2023
Hey-Hey konstnärsnätverk
Internationellt nätverkande för ukrainska barnkulturarbteare. Mera information är på kommande!
Kontakta oss
kateryna@ad-astra.fi