Om oss
Vårt uppdrag
Är att förespråka dialog, stödja minoritetskulturer och främja jämlikhet, särskilt bland barn, unga och deras pedagoger. För att främja våra mål använder vi oss av kreativa och konstnärliga metoder som berättelser, sagor och musik. Dessutom anordnar vi kulturevenemang och workshops samt producerar digitala berättelser och texter. Vi tror på att kreativitet och konst kan bidra till att uppnå synlighet och hörbarhet för minoriteter inom institutioner och i samhället.
Vår historia
Allt fick sin början år 2008 då vi firade Mångkulturellt festår på Blomängens skola i östra Helsingfors. Vi firade sju högtider från olika rika traditioner. Dåvarande Migrations- och Europaminister Astrid Thors öppnade det "Mångkulturella feståret". Året blev en succé och bjöd på dans, drama, matlagning, bildkonst och sagor för alla barn i skolan, och via festerna främjade vi inkluderande kulturarv och synlighet för olika minoriteter. Festerna blev en succé och så föddes vår förening Ad Astra. I dag är vår organisation välkänd inom dialog, storytelling, barnkultur och utbildning och även för innovativt ungdomsarbete.
Synlig verksamhet och framgångar
År 2015 skapade Ad Astra den första mångkulturella festkalendern i Finland för barn och pedagoger i samarbete med Fokus ry. och Helsingfors stad. Kalendern finns på svenska och finska både i tryckt form och på nätet. År 2016 gav utmärkte Svenska Kulturfonden Ad Astra för föreningens pionjärarbete på sitt område. Samma år talade Ad Astras verksamhetsledare Milena Parland vid ett dialogseminarium som ordnades av DG Justice and Consumers och Europeiska Kommissionen.
Vår organisation är en del av EIFD (European Insittute for Dialogue i Paris) med koppling till OSSE (Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa). Vi har stått värd för utbildningar i dialog för pedagoger tillsammans med Regionförvaltningsverket och Utbildningsstyrelsen.
Sedan 2020 har Ad Astra producerat sagor i ljudformat för barn i samarbete med professionella berättare och musiker. Alla sagor berättas på fem olika språk.

Under 2021 utbildade ungdomar och studerande från Ad Astra personal vid Helsingfors universitet i antirasism och jämlikhet med stöd av justitieministeriet.

Möt vårt team
Vårt team och vår grupp av unga volontärer består av dedikerade människor med olika bakgrund, erfarenheter och expertis. Vi är en flerspråkig organisation och arbetar på olika språk som svenska, engelska, finska, ryska och arabiska.
 • Milena Parland
  Verksamhetsledare (studieledig 2023)
  Milena tar hand om utveckling, samarbeten och utbildning. Hon var med när Ad Astra grundades 2009. Milena är också doktorand vid Åbo Akademi med inriktning på dialog och religiösa minoriteter.
 • Ellu Öhman
  Dramapedagog
  Ellu ansvarar för våra aktiviteter för barn och vårt samarbete med daghem, förskolor och skolor kring högtider och kulturarv samt verkstäder för pedagoger. Ellu har varit en del av vårt team sedan 2011
 • Joséphine Gram
  Koordinator (tf verksamhetsledare)
  Joséphine har jobbat som koordinator och verkstadsledare inom dialog, normkritik och antirasism för Ad Astra sedan våren 2020. Hon avlägger för närvarande sin magisterexamen i sociologi vid Helsingfors universitet med fokus på ras, identitet och tillhörighet.
 • Zusan Söderström
  Producent
  Zusan kom med i vårt team 2020 som producent. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med projekt inom barnkultur och med interkulturella organisationer.
 • Mundher Al Ani
  Ungdomsledare och musiker
  Mundher jobbar som musiker och berättare för Ad Astra sedan 2015. Han är utbildad ungdomsledare och har bakgrund inom både musik och IT.
 • Kateryna Harahulia
  Konstkoordinator
  Kateryna har jobbat för Ad Astra sedan 2022. Hon är en mångsidig konstnär och har erfarenhet av att undervisa i konst för både barn och vuxna. Hon har en magisterexamen i scenografi, film och tv från National Academy of Fine Arts and Architecture i Kiev.
Samarbeten
 • Skolor och högre utbildningsinstitutioner
  - Daghemmet Pilten
  - Svenskbacka skola
  - Strömbergin alaste
  - Kielilukio
  - Helsingfors universitet
 • Museer och kulturhus
  - Helsingfors stadsmuseum
  - Lilla Villan i Sibbo
  - Annegården i Helsingfors
  - Nordhuset i Helsingfors
  - Lilla Luckan
 • Kommuner
  - Borgå
  - Helsingfors
  - Esbo
  - Raseborg

 • Icke-statliga organisationer
  - Moniheli ry
  - Fokus ry
  - Luckan Integration
  - Trapesa ry
  - Diva rf
  - Familia ry
  - OSA (One Step Ahead) ry
  - Good Hair Day
  - Ekvalita
 • Europeiska samarbetspartner
  - EIDF European Institute for Dialogue
  - Muslimsk-judiska konferensen
  - ODIHR
 • Konstnärer och musiker
  - Studenter vid Global Music vid Sibeliusakademin
  - Alexander Reichstein