Tillsammans för Finland
Om TFF
Tillsammans för Finland är en grupp unga berättare med olika religiös, kulturell och etnisk bakgrund. Vårt mål är att skapa verktyg för dialog om tro, ras, ansvar, makt och allians. Våra workshopprogram lämpar sig för grundskolor, gymnasier och universitet. Dessutom ordnar vi evenemang med betoning på matlagning, konst, musik, utbildning, filmvisningar, fester, resor och mycket mer!

TFF-projektet är baserat på Ad Astra i Luckan i Helsingfors. TFF är inspirerat av Faith Forum i London och våra svenska systerorganisationer Tillsammans För Sverige och Sammen for Norge. Vi arbetar också på europeisk nivå, genom att vara en del av European Institute for Dialogue, Anna Lindh-stiftelsen och ODIHR/OSCE, och vi deltar aktivt i seminarier och nätverksträffar.

Storytelling
Varje människa består av en rik samling historier och berättelser, men det är sällan som vi får höra mera än en. När vissa berättelser inte blir berättade, går vi miste om en möjlighet att förstå både varandra, oss själva och världen på ett djupare plan. Det är därför som våra erfarna berättare går ut och berättar sina personliga historier med målet att främja ett mer humant Finland där många olika historier får höras.
Våra medlemmar
TFF är ett storytellingprojekt som skapats för unga av unga. TFF teamet består av berättare med olika kulturella och religiösa bakgrunder, som tillsammans för dialog om tro, identitet, sociala normer och hur det är att tillhöra eller inte tillhöra.
Vårt uppdrag
Gemenskap
Att skapa en gemensam plattform och ett tryggare utrymme där unga människor med olika bakgrund och trosuppfattningar kan mötas och förebygga fördomar människor emellan.
Stöd
Att ge stöd och vägledning till unga människor som vill fördjupa sin tro och använda den som en bidragande kraft i arbetet för fred och förståelse.
Samarbete
Att inleda samarbete med olika organisationer och institutioner kring frågor som rör mångfald, demokrati och samexistens.
Aktiviteter
Vår historia
TFF-Projektet har pågått sedan 2015. Vi har sammanställt några av de viktigaste ögonblicken, framgångarna och höjdpunkterna för att kunna se tillbaka på vår historia och hur långt vi har kommit.
Verkstäder för skolor
Verkstäder för ungdomar i åldrarna 13-18 år. Med hjälp av berättelser diskuterar vi teman som rasism, diskriminering, fördomar och normer. Vi lyfter fram upplevelser och historier som du annars kanske inte fått höra för att skapa medvetenhet och belysa problem. Vi använder oss av vår unika utbildningsmetod KLICK för att skapa bästa möjliga inlärningsupplevelse.
Mat & berättelser
Mat & Berättelser är en serie träffar där TFF-medlemmar och gäster lagar god mat, lyssnar på personliga berättelser och lär sig något nytt om religiösa högtider och kulturella traditioner. Några av de mest minnesvärda träffarna var Iftar under ramadan och den hinduiska vårfesten Holi.
Storytelling utbildning för unga
En gång om året håller vi en utbildning för unga (15-30år) som är intresserade av att bli en del av vårt team. Under några dagar övar vi på att berätta historier och diskuterar betydelsen av normer, religion och traditioner i vår vardag. Vi lär oss också hur man skapar en personlig berättelse och, ännu viktigare, hur man lyssnar och hur man blir hörd.
Feedback från lärare
....Ensinnäkin, kiitos valtavasti vierailusta! Opiskelijoiden palaute oli valtaosin myönteistä, ja he tuntuivat saaneen vierailusta paljon irti. .... Muutoin minulla onkin vain positiivista sanottavaa, olitte hyvin ystävällisiä ja toitte esiin kiinnostavia teemoja. Ottaisin teidän ryhmänne mieluusti vastaan meille jatkossakin..

Hämeenlinnan lyseon lukio
Joona Lehtinen
Vi var väldigt imponerade av era ungdomars förträffliga färdigheter, att umgås med elever från 6. till 9. klasser. De hade adapterat innehållet motsvarande elevernas ålder. Eleverna var väldigt entusiastiska och deltog aktivt i olika verksamhetsformer. Hela 90 minuter innehöll passligt varierande övningar och jag tycker, att eleverna vågade öppna sig på ett fint sätt. Handledarna uppfyllde sina plikter samvetsgrant. Alltså ett stort tack tilla alla.
Finsk-ryska skolan
Matti Vähä-Ettala
Rekommenderas varmt!
Ungdomarna uppskattade möjligheten att diskutera kravlöst, ställa frågor, bolla sina tankar med varandra och med gästerna från AdAstra. Den goda stämningen fanns kvar även lektionerna därpå.
Borgå gymnasium
Clara Nordman
"It was very interesting to follow the workshop-leaders from TFF throughout the dialogue. Engaging methods were used. making participants to get know each other. The TFF.rs showed that sharing is important, and all participants were involved in creating mutual rules for the dialogue. When the TFF-rs told their stories about their own experiences, there was a complete silence in the room. The stories were touching, and afterwards all participants were discussing them in small groups. Following all this, I was reminded about how important it is for youth to get the chance to share experiences and thoughts about religious and cultural identity, and how important it is to have common, agreed concepts to start from..."
Lärare från Helsingfors
Intresserad av att gå med i TFF eller boka in en workshop?
Kontakta: josephine@ad-astra.fi