TYÖMME
Ad Astra ry:llä on yli 10 vuoden kokemus vuoropuhelusta, kulttuurien ja uskontojen välisestä työstä, osallistavasta kulttuuriperintötyöstä lapsille kouluissa, esikouluissa ja päiväkodeissa. Julkaisemme myös digitaalista ja painettua materiaalia perheiden, kasvatusalan ammattilaisten ja oppilaitosten tueksi. Ad Astran työ on mahdollista yksityisten säätiöiden lahjoitusten sekä valtion ja kuntien myöntämien avustusten ansiosta.
Taide ja Lastenkulttuuri
.

Minun kieleni
Äänet, sanat ja tarinat vanhempien kielessä ovat tärkeitä kaikille lapsille, minkä vuoksi lanseeraamme uuden pilottihankkeen, jossa tarjotaan 5-10-vuotiaille lapsille tarinoita ja musiikkia heidän omalla kielellään. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kielenä käytetään arabiaa ja sitten venäjää, minkä jälkeen hanke jatkuu muilla kielillä. Tarinankertojamme ja muusikkomme tulevat kirjastoonne, kouluunne tai puutarhaasi!

Rasisminvastaiset työpajat yhdistyksille
Yhdistyksille järjestämissämme työpajoissa perehdytämme osallistujat tasa-arvoon ja antirasismiin sekä autamme osallistujia tunnistamaan rasistisia rakenteita niin yksilö- että insitutionaalisella tasolla. Tavoitteenamme on antaa osallistujille työkaluja antirasististen käytäntöjen hyödyntämiseen työssä ja työympäristössä. Työpajat toteutetaan kolmena 2,5 tunnin mittaisena vuorovaikutteisena sessiona. Koulutuksen rakenteessa käytetään tarinankerronnan ja akateemisen tutkimuksen (Critical Race Theory (CRT)) yhdistelmää todellisten kokemusten korostamiseksi.

Työpaja 1: Johdatus antirassimiin

Tavoitteena on, että osallistujat ymmärtävät rotua ja rasismin historiaa ja pystyvät tunnistamaan, miten rasismi voi ilmetä eri yhteyksissä.

Työpaja 2: Valkoisuus ja suomalaisuus

Tavoitteena on, että osallistujat ymmärtävät valkoisuuden käsitteen ja sen yhteyden normeihin ja valtaan. Osallistujat harjoittelevat myös oman valkoisuutensa tunnistamista.

Työpaja 3: Rasisminvastaiset strategiat

Tavoitteena on, että osallistujat pohtivat aktiivisia rasisminvastaisia strategioita omissa yhdistyksissään aiemmissa työpajoissa opitun pohjalta.

Työpajat kouluille ja yliopistoille
Normikritiikin johdantotyöpaja
Tämä 60 minuutin työpaja on tarkoitettu lukiolaisille. Työpaja auttaa oppilaita tunnistamaan luokkahuoneen normeja vuorovaikutteisten harjoitusten ja esimerkkien avulla. Tavoitteena on, että osallistujat ymmärtävät sekä oman asemansa että sen, miten ympäröivät normit vaikuttavat siihen.

Yliopistoille ja korkeakouluille suunnatun työpajakoulutus
Tämän kolmiosaisen koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa osallistujat tasa-arvoon ja rasisminvastaisuuteen antamalla heille välineitä rasististen rakenteiden tunnistamiseen sekä yksilöllisesti että institutionaalisesti. Tavoitteena on, että osallistujat pystyvät käyttämään näitä työkaluja rasisminvastaisten käytäntöjen sisällyttämiseksi työhönsä kampuksella.

Käytämme tarinankerrontaa ja kriittistä rotuteoriaa (Critical Race Theory, CRT) välineinä, joilla korostamme ja pohdimme rasismiin liittyviä tosielämän kokemuksia yliopistossa. Kaikki työpajoissa käytetyt tarinat perustuvat todellisiin tapahtumiin eri yliopistoista ja oppilaitoksista Suomessa. Koulutus on kehitetty yhteistyössä tohtori Aminkeng Alemanji Atabongin kanssa.

Työpajat järjestetään kolmessa interaktiivisessa istunnossa, joista kukin kestää 2,5 tuntia.

Työpaja 1: Johdatus rasisminvastaisuuteen
Keskeistä terminologiaa ja lyhyt historia rasismista yliopistossa.

Työpaja 2: Valkoisuus ja suomalaisuus
Keskeinen terminologia ja valkoisuus ja normit yliopistossa

Työpaja 3: Rasisminvastaiset strategiat
Rasisminvastaiset menetelmät ja ratkaisut yliopistossa


Nuorten opintopiiri (ikä 15-30)
Järjestämme pari kertaa vuodessa vuoropuhelua, rasisminvastaisuutta ja tasa arvoa käsitteleviä opintopiirejä kiinnostuneille nuorille. Opintopiirin aineisto perustuu ajankohtaisiin teemoihin ja yhteiskunnallisiin keskusteluihin, kuten uutisartikkeleihin ja tutkimusartikkeleihin/teksteihin CRT:n (Critical Race Theory) alalta. Kokousten aikana käymme vuorovaikutteisia keskusteluja ja harjoituksia sekä kuulemme vierailevia luentoja.Tasa-arvo ja Antirasismi
Ad Astra ry työskentelee jatkuvasti ja ennaltaehkäisevästi tasa-arvon ja antirasismin eteen sekä sisäisesti että ulkoisesti. Rakenteellisen rasismin vastustaminen organisaatioissa ja instituutioissa on pitkäjänteinen prosessi, joka edellyttää mielestämme ennaltaehkäisevän käytännön lisäksi tietoisuutta ja konkreettisia työkaluja ja menetelmiä.
Materiaalit
Alta löydät erilaisia Ad Astran julkaisemia materiaaleja.
Askel kohti antirasismia
DIGITAALINEN TYÖKIRJA
Ad Astra ry:n ja One Step Ahead (OSA) ry:n nuorisot ja opiskelijat ovat.luoneet rasismia ja antirasismia käsittelevän digitaalisen oppaan kaikille yliopistoyhteisön jäsenille, jotka haluavat tai tarvitsevat lisätietoa aiheesta.

Dialogue, Not Hate – Best practices for Citizen Dialogue
E-kirja 2022
12 eurooppalaista järjestöä, Ad Astra, Coexister, Connecting Actions, Faiths in Tunes, Fryshuset, G3i, GIP78, JUMA, Muslim Jewish Conference, Sharing Perspectives Foundation, The Upper Room ja United Religions Initiatives, osallistuivat tämän kirjan laatimiseen ja jakoivat joitakin kansalais-, kulttuurienväliseen, uskontojenväliseen ja uskontojen väliseen vuoropuheluun liittyviä käsitteitään, välineitään ja hankkeitaan.

Tutustu tarkemmin erilaisiin lähestymistapoihin.


Menetelmämme
Järjestämme työpajoja, tarinankerrontatapahtumia, juhlia, koulutuksia ja näyttelyitä sekä tuotamme digitaalisia tarinoita ja julkaisuja.
Taiteet
Työskentelemme tarinoiden, satujen, musiikin, draaman, tanssin ja kuvataiteen parissa. Uskomme, että taide ja kulttuuri voivat tuoda ihmiset yhteen, jakaa ja oppia. Haluamme tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuden tutustua taiteeseen ja kulttuuriin sekä oppia erilaisesta kulttuuriperinnöstä.

Dialogi
Vuoropuhelu on yksi perusarvoistamme ja tapamme kommunikoida. Vuoropuhelu on ala, jolla tarvitaan asiantuntemusta, ja olemme jatkuvasti yhteydessä kumppaneihimme Euroopan dialogi-instituutissa kehittääksemme ja oppiaksemme lisää.
Koulutus
Koulutus on keskeinen osa organisaatiotamme, sekä itsemme että muiden kouluttamisen kannalta. Työpajoissa käytämme tarinankerronnan kaltaisia työkaluja, joita tuetaan teoreettisilla käsitteillä ja akateemisella tutkimuksella. Edistämme koulutuksen avulla rasisminvastaisuutta, tasa-arvoa ja vuoropuhelua.