Om oss

Traditioner, fester och berättelser för samman människor. Vi på Ad Astra r.f. tror att dagens barn behöver redskap för att de trygga och kompetenta ska kunna leva med många olika kulturer.

Delaktighet, upplevelser, drama och arbete med händerna och dialogkunskap står i fokus för Ad Astras verksamhet.

I vårt team jobbar dramapedagoger, konstnärer och socialvetare tillsammans.

Vi stöder skolor, förskolor, daghem, lärarutbildningar och ungdomar och hjälper till att bygga upp kompetens i dialog, mångkultur, antirasism och olika religioner och kulturer.

✉︎ ✆
Laura Vuori, info@ad-astra.fi
Ad Astra rf, c/o Luckan, Georgsgatan 12
00100, Helsingfors