Festkalendern

Sedan 2015 har Ad Astra tillsammans med Fokus ry publicerat en festkalender. Den elektroniska versionen har mer än 30000 användare. Utforska den själv på http://festkalendern.fi

Du kan också beställa en tryckt väggkalender! Skriv till info@ad-astra.fi

✉︎ ✆
info@ad-astra.fi
Laura Vuori +358.505409077
Ad Astra / Luckan, Georgsgatan 27
00100 Helsingfors