Samarbete

Ad Astra knyter gärna kontakter till skolor, daghem, förskolor och lärarutbildningar. 

Vi  är medlemmar i Helsingfors stads  samarbetsgrupp för kulturarbete inom småbarnspedagogiken. Vi samarbetar med Luckan, Fryshuset i Stockholm, Fokus r.y. , DIVa Föräldrar för divserisitet r.f., Moni Heli, Anna Lindh nätverket i Finland och Helsingfors Svenska Marthor. Vi är med och bygger the European Institute for Dialogue/Connecting Actions. Vi deltar också i aktiviteter tillsammans med ODIHR-The Office for Democratic Institutions and Human Rights is the principal institution of the Organization for Security and Cooperation in Europe, som är inriktad på  "human dimension" inom säkerhetsarbete.

Vi tackar för stöd från: : Stiftelsen Tre Smeder, Kultur och undervisingsministeriet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Utbildningsstyrelsen, Helsingfors stad, Svenska kulturfonden,Emelie och Rudolf Gesellius stiftelse,  Brita Maria Renlunds stiftelse, Pro Juventute Nostra, Otta A, Malms donationsfond, Svenska litteratursällskapet och Konstsamfundet.

 

✉︎ ✆
Laura Vuori, info@ad-astra.fi
Ad Astra rf, c/o Luckan, Georgsgatan 12
00100, Helsingfors