Samarbete

Ad Astra knyter gärna kontakter till skolor, daghem, förskolor och lärarutbildningar. 

Vi  är medlemmar i Helsingfors stads  samarbetsgrupp för kulturarbete inom småbarnspedagogiken. Vi samarbetar med Luckan, Fryshuset i Stockholm, Fokus r.y., DIVa Föräldrar för divserisitet r.f., Moniheli, Anna Lindh nätverket i Finland och Helsingfors Svenska Marthor. Vi är med och bygger the European Institute for Dialogue/Connecting Actions och A World of Neighbours. Vi deltar också i aktiviteter tillsammans med ODIHR-The Office for Democratic Institutions and Human Rights/Organization for Security and Cooperation in Europe, som är inriktad på  "human dimension" inom säkerhetsarbete.

Vi tackar för stöd från: Stiftelsen Tre Smeder, Brita Maria Renlunds stiftelse, Undervisnings- och kulturministeriet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Utbildningsstyrelsen, Helsingfors stad, Esbo stad, Svenska kulturfonden, Emelie och Rudolf Gesellius stiftelse, Pro Juventute Nostra, William Thirings stiftelse, Lisi Wahls stiftelse, Otta A. Malms donationsfond, Svenska litteratursällskapet, Konstsamfundet, Aktiasiftelserna i Sibbo och Vanda.

 

✉︎ ✆
Zusan Söderström info@ad-astra.fi
Ad Astra rf, c/o Luckan, Georgsgatan 12
00100, Helsingfors