Samarbete

Ad Astra knyter gärna kontakter till skolor, daghem, förskolor och lärarutbildningar. 

Vi  aktiva medlemmar i är Helsingfors stads  samarbetsgrupp för kulturarbete inom småbarnspedagogiken. Vi samarbetar med Luckan, Fryshuset i Stockholm, Fokus r.y. , DIVa Föräldrar för divserisitet r.f., Moni Heli, Anna Lindh nätverket i Finland och Helsingfors Svenska Marthor. Vi är med och bygger the European Institute for Dialogue/Connecting Actions.

Vi tackar för stöd från: : Stiftelsen Tre Smeder, Kultur och undervisingsministeriet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Utbildningsstyrelsen, Helsingfors stad, Svenska kulturfonden,Emelie och Rudolf Gesellius stiftelse,  Brita Maria Renlunds stiftelse, Pro Juventute Nostra, Otta A, Malms donationsfond, Svenska litteratursällskapet och Konstsamfundet.

 

Contact
Laura Vuori, info@ad-astra.fi
Ad Astra rf, c/o Luckan, Georgsgatan 12
00100, Helsingfors