Traditioner, fester och berättelser för samman människor. Vi på Ad Astra r.f. tror att dagens barn behöver redskap för att de trygga och kompetenta ska kunna leva i ett samhälle där många olika kulturer möts varje dag.

Delaktigthet, upplevelser, drama och arbete med händerna och dialogkunskap står i fokus för Ad Astras verksamhet.

I vårt team jobbar dramapedagoger, konstnärer och socialvetare tillsammans.

Vi stöder skolor, förskolor, daghem, lärarutbildningar och ungdomar och hjälper till att bygga upp kompetens i dialog, mångfaldsfrågor och olika religioner.

kontakt: info@ad-astra.fi

Mission