Inne under träden var det dans!

 

Tips till läraren
för hur böckerna i bokpaketet kan användas i klassen:

 

”Mumindalens bildordbok” (svenska-engelska)

  • eleverna plockar ord ur boken och skapar en egen berättelse (skriftligt)
  • välj ett tema ur boken (t.ex. fest), plocka fram orden och skapa ett liten pjäs med hjälp av repliklappar. Barnen spelar pjäsen så att de läser repliklapparna högt medan de är i roll.

 

”Potatisens dröm”

  • dikten ”Regn”: välj ett stycke på fyra rader, öva orden tillsammans och hitta på egna rörelser eller gester för orden. Fortsätt i små grupper så att varje grupp har ett fyra raders stycke ur dikten som de uppträder med.
  • Ordlek: sök reda på ord i diktboken. Ditt vackraste ord, ditt mest spännande ord, ditt konstigaste ord mm. Skriv upp orden och dela med dig dina fynd och berätta varför du valde dem.

 

"Kun kuu nauroi"

  • Högläsning i klassen medan de andra följer med i boken (på finska)
  • Fundera tillsammans på hur många olika kulturer det finns i Finland, båda gamla och nya minoriteter. Man kan vara olika på många vis och ha olika identiteter i olika situationer. Elev, lärare, hundägare, finsk, karelare, same, finlandssvensk, finlandssvensk same, ishockeyspelare, kock eller tulpanförsäljare. Låt barnen parvis hitta på fiktiva personer med fem olika identiteter på en lapp. Hur känns det att ha en ovanlig hobby eller ett ovanligt modersmål? Hur känns det att kunna ett språk bara lite och vara i en grupp där alla andra har ett gemensamt språk? Hur kan vi få alla känna sig välkomna? Hur tar vi emot en person som kommer in i vårt klassrum? Ler vi? Hälsar vi? Hittar vi en stol åt personen? Bjuder vi den en plats? Presenterar vi oss? Låt gruppen göra upp regler tillsammans och öva att ta emot varandra i rummet! Gör först övningen på finska, sedan på engelska och svenska…
  • Mångkulturell hälsningslek: bilda två cirklar med lika många elever i båda cirklarna. Välj en hälsning ur den kulturen sagan kommer ifrån och öva in den före ni börjar leka (t.ex. somalisk saga = salam aleikum, aleikum salam). Cirklarna går åt motsatta håll medan musiken (från sagans kultur) spelar. När musiken stannar bildar eleverna par (en elev från yttre och inre cirkeln) och säger hälsningen. Sedan fortsätter musiken spela och eleverna bildar åter nya par när musiken stannar.

 

 

 

Minifilmfestival

Vi har en minifilmfestival på svenska för elever. Barnen får i grupper göra film.  Man kan använda en app för Android eller för iPhone. Filmerna ska vara 1-2 minuter långa. Filmerna gör reklam för en bok i bokpaketet eller för svenska språket.

Exempel: dramatisera en dikt på bästa vis från diktboken och filma detta!

En klass kan lämna i flera bidrag. Eleverna ska jobba i grupper på minst tre.

Skicka in Youtube-länk till ditt bidrag senast den 10 december 2017 via email ad.astra.helsingfors@gmail.com

Kul prisutdelning i Helsingfors i mitten av maj.

  • Första pris: 300 euro
  • Andra pris 100 euro.
  • Tredje pris 50 euro.

Pengarna går till den gemensamma klasskassan (läraren bestämmer detaljer).

Bokpaket