Tillsammans för Finland

är en verksamhet inom fredsfostran och interreligiös dialog för unga. Unga i åldern 15-29 år med olika religiös/kulturell bakgrund utbildas inom dialog och storytelling. Tillsammans för Finland fungerar i nära samarbete med Tillsammans för Sverige, Fryshuset ochPluralism- och dialoginstitutet i Stockholm.

Verksamheten riktar in sig på interreligiös vägledning och utbildning bland unga ger dem metoder för och expertis inom dialogarbete.

Tillsammans för Finland erbjuder också verkstäder. Unga berättare kommer till skolorna och håller dialogverkstäder. Kontakt: laura@ad-astra.fi

"Passet som spände över två 75-minuters lektioner gick mycket snabbt förbi. Alla deltog och fick något nytt att tänka på. Diskussionen efteråt blev givande och handleddes skickligt av gästerna. Stämningen var mycket god och jag tror att det här sättet att ”sätta ansikten på religionerna” är en helt utmärkt väg till ökad förståelse och kommunikation. I utvärderingen efter kursen var det här programmet ett av de mest uppskattade bland mina studerande", skriver läraren Annika Luther.

TFF understöds av Brita Maria Renlunds siftelse och Regionförvaltninsverket.

Projektsida på Facebook