Yhdessä Suomen puolesta

 toimii rauhankasvatuksen ja uskontodialogin parissa nuorten kanssa. Koulutamme 15-29-vuotiaita nuoria eri uskonnollisista ja kulttuurisista taustoista dialogiin ja tarinankertojiksi. Yhdessä Suomen puolesta toimii läheisessä yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa: Tillsammans för Sverige, Fryshuset Tukholmassa, Moniarvoisuuden instituutti (institutet för pluralism) ja Monimuotoinen Tukholma (Mångfald Tukholma).

Toimintamme tavoitteena on opastaa ja kouluttaa nuoria uskontojen väliseen vuoropuheluun. Tarkoituksena on ehkäistä muukalaisvihaa, rasismia ja ääriaatteita. Projekti pohjana ovat ihmisoikeudet ja haluamme näyttää, miten uskonto voi olla tie integroitumiseen. Se voi olla myös tuoda elinvoimaa nuorille rauhaa ja ymmärrystä edistävässä toiminnassa.

Yhdessä Suomen puolesta järjestää myös työpajoja. Nuoret tarinankertojat menevät kouluihin ja pitävät työpajoja liittyen uskontodialogiin. Yhteydenotot: laura@ad-astra.fi

YSP tuo esiin nuorten kokemuksia siitä, millaista on kasvaa nyky-Suomessa esimerkiksi muslimina, hinduna, kristittynä, juutalaisena tai agnostikkona.

Aloitamme uuden uskontodialogikoulutuksen syksyllä.

 

Hankkeen Facebooksivu