Tillsammans för Finland

är en verksamhet inom fredsfostran och interreligiös dialog för unga. Unga i åldern 15-29 år med olika religiös/kulturell bakgrund utbildas inom dialog och story telling. Vi utvecklar Tillsammans för Finland i nära samarbete med Tillsammans för Sverige& Fryshuset i Stockholm.

Verksamheten riktar in sig på interreligiös vägledning och utbildning bland unga med syfte att motverka främlingsfientlighet, rasism och extremism. Projektet utgår från de mänskliga rättigheterna och vill visa hur religion kan vara en väg till integration och en växtkraft för unga i arbetet för fred och förståelse.

Tillsammans för Finland erbjuder också unga interreligösa berättare som kommer till skolorna och håller dialogverkstäder.

TFF lyfter fram ungas erfarenheter av hur det är att växa upp med exempelvis muslimsk, hinduisk, kristen, judisk eller agnostisk bakgrund i Finland i dag.

Vi startar en ny dialogutbildning i höst. Kom med! yhdessa.finland@gmail.com

Projektsida på Facebook