Nordiskt  samarbete

Norden är vårt hem.

Ad Astra satsar på nära samarbete med nordiska grannar, med Tillsammans för Sverige/Fryshuset, Kirkeligt Dialogsenter, Dialogpilotene, Fabula Story telling , Sensus studieförbund, mfl.

Tack vare Kulturkontakt Nord har våra TFF-unga delat berättelser och erfarenheter med unga från Norden och en nordisk bok om story telling och interreligiös dialog är under arbete.

Våra nordiska unga ledde även en verkstad med story telling på en skola i Helsingfors.

"Passet som spände över två 75-minuters lektioner gick mycket snabbt förbi. Alla deltog och fick något nytt att tänka på. Diskussionen efteråt blev givande och handleddes skickligt av gästerna. Stämningen var mycket god och jag tror att det här sättet att ”sätta ansikten på religionerna” är en helt utmärkt väg till ökad förståelse och kommunikation. I utvärderingen efter kursen var det här programmet ett av de mest uppskattade bland mina studerande", skriver läraren Annika Luther.