Fira tillsammans!

Fest på skolan är kul och viktigt. Julfest, vårfest och Runebergsdag. Gamla och nya invånare i vårt land för i dag traditionen med skolfester vidare tillsammans! Har du firat Ramadans avslutningsfest, varit på Purim-maskerad och vet du varför vi egentligen har julgran?

Fira tillsammans! feståret ger skolbarn möjlighet att fira högtider från olika kultursfärer och att lära sig mer om både sin egen tradition och andras. Under Fira tillsammans! feståret prioriteras delaktighet, upplevelser, drama och konkret arbete med händerna. Det är kultur och traditioner som står i fokus och det är inte religionsutövning.

Feståret startade som pilotprojekt i Blomängens skola i Helsingfors 2008-09. Nu sprids det till andra skolor.

Handboken Fira tillsammans! finns att beställa på Ad Libris.

Ad Astra